Vi ser allvarligt på hur Citypolisen behandlar romer som tigger på gatan. Därför har vi gjort en JO anmälan så att ombudsmannen ska kunna granska …

Read More »