Mänskliga rättigheter för romska EU-migranter i Sverige

Tillsammans med Civil Rights Defenders driver vi sedan februari 2016 ett påverkansprojekt för att på nationell och lokal nivå säkra mänskliga rättigheter för de romska EU-medborgare som befinner sig i Sverige.

HEM bidrar framförallt med vår ingående kunskap och kontaktnät bland de individer som befinner sig i Sverige. Vi genomför löpande rådslag med europeiska romer som befinner sig i Sverige samt rapporterar viktig information om de människorättskränkningar de utsätts för av allmänhet och myndigheter till vår samarbetspartner som sedan jobbar vidare juridiskt och politiskt för att försöka påverka situationen i stort och åstadkomma en förbättring.

Målet med projektet är att öka medvetandet i Sverige om de mänskliga rättigheter som vi ålagt oss att uppfylla genom svensk, europeisk och internationell lag och som omfattar alla som befinner sig i landet oavsett medborgarskap eller etnisk grupp. En medvetenhet som på sikt även bör synas i de lagar och riktlinjer som tillämpas.

Några områden vi speciellt uppmärksammat i projektet är de systematiska och rättsvidriga avhysningar av bosättningar som tillämpats av kronofogden och polisen, att barn som föds i Sverige av föräldrar som är analfabeter och utländska medborgare riskerar att inte bli korrekt registrerade och därmed döms till stadslöshet samt den diskriminering som drabbar gruppen från både myndigheter och enskilda näringsidkare.

Relaterade länkar:

Anmälan till JO om Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis

Föreningen HEM JO-anmäler Citypolisen för behandlingen av romer som tigger

SVT: Alla är inte välkomna på Eurovisionfest

Leave a Reply

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074
Copyright © 2020 Föreningen HEM