Mänskliga rättigheter för romska EU-migranter i Sverige

Tillsammans med Civil Rights Defenders genomförde vi under 2016 ett påverkansprojekt för att på nationell och lokal nivå säkra mänskliga rättigheter för de romska EU-medborgare som befinner sig i Sverige.

HEM bidrog framförallt med vår ingående kunskap och kontaktnät bland de individer som då befann sig i Sverige. Vi genomförde löpande rådslag med europeiska romer som befann sig i Sverige samt rapporterade viktig information om de människorättskränkningar de utsätts för av allmänhet och myndigheter till vår samarbetspartner som sedan jobbade vidare juridiskt och politiskt för att försöka påverka situationen i stort och åstadkomma en förbättring.

Målet med projektet var att öka medvetandet i Sverige om de mänskliga rättigheter som vi ålagt oss att uppfylla genom svensk, europeisk och internationell lag och som omfattar alla som befinner sig i landet oavsett medborgarskap eller etnisk grupp. En medvetenhet som på sikt även bör synas i de lagar och riktlinjer som tillämpas.

Några områden vi speciellt uppmärksammade i projektet var de systematiska och rättsvidriga avhysningar av bosättningar som tillämpats av kronofogden och polisen, att barn som föds i Sverige av föräldrar som är analfabeter och utländska medborgare riskerar att inte bli korrekt registrerade och därmed döms till statslöshet samt den diskriminering som drabbar gruppen från både myndigheter och enskilda näringsidkare.

Relaterade länkar:

Anmälan till JO om Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis

Föreningen HEM JO-anmäler Citypolisen för behandlingen av romer som tigger

SVT: Alla är inte välkomna på Eurovisionfest

Lämna ett svar