Föreningen HEM ser allvarligt på hur Citypolisen behandlar romer som tigger på gatan. Därför har föreningen gjort en JO anmälan så att ombudsmannen ska kunna granska polisens agerande.

Föreningen tar i anmälan upp de händelser som följt sedan polisen inledde sin kampanj “En trottoar tillgänglig för alla”. Under förevändningen att förbättra framkomligheten i staden så har polisen förbjudit tiggare från att sitta ner och tigga. Vid flera tillfällen har polisen frihetsberövat personer som suttit ned och skjutsat iväg dem.

Föreningen ifrågasätter polisens tolkning av ordningslagen och menar att tillämpningen av lagen brister i både proportionalitet och legalitet.

”Vad myndigheterna har ägnat sig åt under kampanjen är snarare fråga om trakasserier och förföljelse” menar föreningens talesperson Rojan Karakaya.

Många av de som tigger på våra gator har tvingats hit på grund av diskriminering och marginalisering i hemländerna. Runt om i Europa ser vi hur stater och enskilda myndighetsutövare tillämpar befintlig lagstiftning extensivt och i diskriminerande syfte i hopp om att människorna ska ge sig av om man gör livet tillräckligt svårt för dem.

”Polisens agerande ger upphov till en farlig urholkning av skyddet för samhällets mest utsatta människor, staden ska vara tillgänglig för alla. De regler som idag finns för att reglera hur man ska bete sig på trottoarer tar sikte på framförandet av fordon. Vill polisen reglera hur människor får stå, sitta eller gå bör polisen uppvakta lagstiftaren, inte själv besluta hur trottoarer ska nyttjas. Det finns inget utrymme för att låta effektivitet gå före rättssäkerhet” skriver föreningen.