Skänk ett bidrag

Om du vill bidra till föreningen HEM så kan du sätta in din donation på bankgiro 584-1010 eller skicka pengar till swish på nummer 1235885074.

De pengar vi får in går till föreningens hjälpverksamhet. Det kan vara både långsiktigare likaväl som akuta insatser. Till exempel att köpa in undervisningsmaterial till svenskundervisningen, skaffa tält åt människor som sover på gatan eller dela ut matkassar och andra förnödenheter i läger. En av föreningens styrkor är att vi lär känna människor och bygger relationer samt kunskap om deras situation så att vi kan både lära oss hur vi bäst kan hjälpa samt vet vilken hjälp som efterfrågas.