Tolkhjälp och ledsagning

Det händer ganska ofta att man behöver hjälp att ta sig till en läkare. Det är ett av tillfällena då det kan vara nödvändigt att få hjälp att tolka eftersom många av de vi hjälper enbart talar rumänska.

Ibland är det aktuellt att besöka myndigheter som till exempel socialjouren. Det kan handla om att man akut behöver få hjälp att resa hem om till exempel någon i familjen hemma blivit sjuk.

Vi följer även med till arbetsförmedlingen för att söka samordningsnummer så att de som erbjuds möjligheten kan få arbeta i Sverige.

Även volontärer som inte kan fungera som tolkar är värdefulla som ledsagare eftersom det oftare än inte är nödvändigt att vara inläst på regelverket och kunna argumentera för sin sak för att få tillgång till tjänster som sjukvård och samordningsnummer. Bland anställda inom svensk sjukvård och myndighetsutövning saknas till stor del kännedom om vad som gäller.