Tolkhjälp och ledsagning

Det händer ganska ofta att man behöver hjälp att ta sig till en läkare. Det är ett av tillfällena då det kan vara nödvändigt att få hjälp att tolka eftersom många av de vi hjälper enbart talar rumänska.

Ibland är det aktuellt att besöka myndigheter som till exempel socialjouren. Det kan handla om att man akut behöver få hjälp att resa hem om till exempel någon i familjen hemma blivit sjuk.

Vi följer även med till arbetsförmedlingen för att söka samordningsnummer så att de som erbjuds möjligheten kan få arbeta i Sverige.

Vi har också tolkresurser som hjälper till att tolka via telefon.

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074
Copyright © 2020 Föreningen HEM