Hjälp vid lägerflyttar

Stockholms stad lägger stora resurser på att riva läger. Mer eller mindre regelbundet rivs det läger i länet och volontärer i föreningen jobbar återkommande med att kartlägga dessa rivningar genom att de boende ringer till våra tolkar och med mycket oro berättar att myndigheter varit där och lämnat information om att de måste flytta.

Att bli besökt av myndigheter som berättar att man har några timmar på sig att packa ihop sina tillhörigheter är en stor stress och rädsla.

För att förhindra risken för att de avhysta ska behöva sova på bar mark, vilket händer allt för ofta, så hjälper vi till att guida till härbärge, bidrar med skänkta tält eller lyckas i enstaka fall hitta boende hemma hos volontärer.

Samtidigt som svenska myndigheter river skjul i Sverige river rumänska myndigheter hus i Rumänien. Många av de vi träffar dagligen är knäckta över nyheten att deras hem i Rumänien förstörs samtidigt som de blir avhysta från sina boplatser i Sverige.