Hjälp vid lägerflyttar

Stockholms stad lägger stora resurser på att riva läger. Mer eller mindre regelbundet rivs det läger i länet och volontärer i föreningen jobbar återkommande med att kartlägga dessa rivningar genom att de boende ringer till våra tolkar och med mycket oro berättar att myndigheter varit där och lämnat information om att de måste flytta.

Att bli besökt av myndigheter som berättar att man har några timmar på sig att packa ihop sina tillhörigheter är en stor stress och rädsla.

För att förhindra risken för de avhysta att behöva sova på bar mark, vilket händer allt för ofta, så hjälper vi dem med akut tak över huvudet.

Samtidigt som svenska myndigheter river deras skjul i Sverige så river rumänska myndigheter fleras hus i Rumänien. Många av våra EU-migranter som vi träffar dagligen är knäckta över nyheten att deras hem i Rumänien förstörs samtidigt som de blir avhysta från sina boplatser i Sverige.

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074
Copyright © 2020 Föreningen HEM