Läs- och skrivkurs i samarbete med Folkhögskola

Eftersom många romer från Rumänien har så bristfällig skolgång att de har svårt med grundläggande läs- och skrivkunskap har vi i samarbete med Tollare Folkhögskola startat en kurs för vuxna. Att kunna läsa och skriva är förstås grundläggande för att kunna delta på lika villkor i samhället, att kunna få ett arbete, att kunna ta del av rättigheter och skyldigheter, kultur, nyheter och underlättar ens vardagsliv avsevärt.

Utan fast bostad och inkomst är det svårt att ta del i och tillgodogöra sig undervisning men i samråd med eleverna har vi försökt underlätta på olika sätt och hitta ett format som fungerar. Än så länge har vi en liten men tapper och trogen grupp som övar och gör framsteg.

Skrivövningar

One comment

  1. Hej! Vad ska man göra om man vill gå den här kursen? Jag känner en tjej som skulle vilja lära sig att läsa och skriva. Tack!

Pingbacks

Leave a Reply

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074

Anmäl dig för nyhetsbrev

Copyright © 2019 Föreningen HEM