Läs- och skrivkurs i samarbete med Folkhögskola

Eftersom många romer från Rumänien har så bristfällig skolgång att de har svårt med grundläggande läs- och skrivkunskap har vi i samarbete med Tollare Folkhögskola startat en kurs för vuxna. Att kunna läsa och skriva är förstås grundläggande för att kunna delta på lika villkor i samhället, att kunna få ett arbete, att kunna ta del av rättigheter och skyldigheter, kultur, nyheter och underlättar ens vardagsliv avsevärt.

Utan fast bostad och inkomst är det svårt att ta del i och tillgodogöra sig undervisning men i samråd med eleverna har vi försökt underlätta på olika sätt och hitta ett format som fungerar. Än så länge har vi en liten men tapper och trogen grupp som övar och gör framsteg.

Kursen ligger tyvärr på is för tillfället men möjlighet finns att återuppta undervisningen. Framförallt är behovet att hitta en engagerad utbildningsledare som både kan tala rumänska och är socialt engagerad i att motivera och samarbeta med eleverna för att hitta praktiska lösningar för undervisningen.

Skrivövningar

One comment

Lämna ett svar