Om föreningen HEM

Föreningen HEM – hemlösa EU-migranter grundades i mars 2014 som ett sätt att strukturera det volontära arbetet som under några månaders tid pågått för att hjälpa marginaliserade EU-medborgare som tillfälligt befinner sig i Sverige.

HEMs arbete är fokuserat på Stockholm men vi samarbetar med volontärer och aktivister i hela Sverige och internationellt.

De flesta av de marginaliserade EU-medborgare vi har kontakt med kommer från Rumänien och några från Bulgarien. Många av dem är romer och anledningen till att de reser hit är för att de är diskriminerade i sina hemländer och står utanför de egna samhällena. De har ingen möjlighet att få arbeten och lever under mycket fattiga förhållanden. Därför är det många som tvingats lämna hemlandet i hopp om att hitta arbete i något annat land.

På kort tid har föreningen HEM hunnit bygga upp ett brett arbete med allt från att hjälpa med de basala behoven till att till exempel undervisa i svenska och hjälpa till vid myndighets- och sjukhusbesök.

Föreningen håller föreläsningar för organisationer och myndigheter om varför dessa människor befinner sig i Sverige och vad vi i Sverige kan göra för att hjälpa dem.