Om föreningen HEM

Föreningen HEM – hemlösa EU-migranter grundades i mars 2014 som ett sätt att strukturera det volontära arbetet som under några månaders tid pågått för att hjälpa marginaliserade EU-medborgare som tillfälligt befinner sig i Sverige.

Föreningen har sitt säte i Stockholm där det mesta volontära arbetet pågår. Mer information om föreningar och nätverk i övriga Sverige finns under rubriken Organisationer i Sverige.

De flesta av dessa marginaliserade EU-medborgare kommer från Rumänien och även en del från Bulgarien. Många av dem är romer och anledningen till att de reser hit är för att de är diskriminerade i sina hemländer och står utanför de egna samhällena. De har ingen möjlighet att få arbeten och lever under mycket fattiga förhållanden. Därför är det många som tvingats lämna hemlandet i hopp om att hitta arbete i något annat land.

På kort tid har föreningen HEM hunnit bygga upp ett brett arbete med allt från att hjälpa med de basala behoven till att till exempel undervisa i svenska och hjälpa till vid myndighets och sjukhusbesök.

Föreningen håller även föreläsningar för organisationer, myndigheter och andra föreningar om varför dessa människor befinner sig i Sverige och vad vi i Sverige kan göra för att hjälpa dem.

Sen maj 2015 har vi en anställd i föreningen med stor kunskap och erfarenhet av situationen för EU-migranter i Stockholm. Arbetet består bland annat av att dagligen vara ute på fältet och ta emot samtal från både EU-migranter och allmänheten. Uppgifterna kan t.ex. vara att hjälpa till i kontakt med myndigheter, hjälpa till med att fixa jobb eller ledsaga sjuka och gravida till läkare. Anställningen har snabbt blivit en viktig stomme i föreningens arbete och möjliggör ett mer konsekvent och långsiktigt arbete i kombination med alla de volontära krafter som fortfarande är den största delen av föreningens verksamhet. Vi hoppas på att kunna fortsätta anställningen men är ständigt i behov av ekonomiska bidrag för att det skall vara möjligt.

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074
Copyright © 2020 Föreningen HEM