Hur volontärerna arbetar

HEMs verksamhet är byggt på frivilligt arbete av volontärer och utgår från varje individs intresse och kunskaper. Några av de saker vi arbetar med är:

  • Ledsagning – följa med till sjukhus, socialjouren, arbetsförmedlingen m.fl.
  • Flytt och boende – jobba med akuta boendelösningar som lägerflytt samt hitta och lista folk som kan öppna sina hem tillfälligt. Vid behov hjälper vi till att guida  till öppna härbärgen.
  • Tolkning – hjälpa till vid myndighetskontakter, hjälper privatpersoner som hör av sig och önskar tolkhjälp m.m.
  • Materiella insamlingar – gör insamlingar, organiserar utdelningar och arrangerar loppisar.
  • Ekonomiska insamlingar – arrangerar insamlingsevenemang, insamlingsbössor och söker fonder.
  • Svenskaundervisning – undervisar i svenska med tre olika nivåer beroende på förkunskaper hos eleverna.
  • Opinionsbildning – påverkar politiker och allmänhet med våra politiska krav.
  • Media och kommunikation – underhåller kontakter med media, tillkallar media och är talespersoner för föreningen HEM. Underhåller hemsida, Facebooksida, twitterkonto, instagramkonto, skriver nyhetsbrev och svarar på meddelanden.
  • Matinsamling – hämtar bröd och hittar livsmedelsaffärer och restauranger som vill skänka mat och delar ut maten.
  • Juridik – jobbar med svensk lagstiftning och EU-lag för långsiktig påverkan av EU-migranters situation framförallt  i Sverige. Hjälper också till med polisanmälningar av enskilda fall av t.ex. hatbrott.