Datorprojekt för barnen i Păuleasca

I ett samarbete med teaterensemblen som spelade pjäsen Bröllopsresan på Östgötateatern genomförde HEM ett projekt till förmån för barnen i byn Păuleasca i Rumänien.

Byn finns inte officiellt på kartan och grundlades av de fattiga byinvånarna. Barnen har liten möjlighet att gå i skolan och tvingas nöja sig med en mycket bristfällig undervisning när det finns tid över.

Vårt mål var att alla barn i byn mellan 9-14 år gamla skulle få en egen dator. Det rör sig om ca 50 barn och vi lyckades både förse alla barn med en egen dator och att under en tvåårsperiod tillhandahålla en lokal och en resurs i byn för att möjliggöra att barnen också fick tillgång till kostnadsfri wifi och stöd i att lära sig använda datorerna.

Genom tillgång till en dator stimuleras barnen på ett lekfullt och självmotiverat sätt till att läsa, skriva och hämta information och de får dessutom en länk till världen utanför byn. Detta ökar barnens förutsättningar att lyckas ta till sig kunskap för sin grundläggande utbildning och sedan vidare i livet.

Pjäsen bröllopsresan

Bröllopsresan

Pjäsen Bröllopsresan baserades på intervjuer, både med människor som tigger i Sverige och de som har kommit i kontakt med dem som givare, civilsamhällesaktör eller myndighetsutövare. Många som hjälpte till med att genomföra intervjuerna var från Păuleasca, och ensemblen reste även tillsammans till Păuleasca för en studieresa.

Efter varje föreställning samlade ensemblen in pengar från publiken, och efter att ensemblen träffat HEM beslutade de sig för att genomföra ett projekt tillsammans för barnen i Păuleasca.

Păuleasca

Byn Păuleasca finns inte officiellt på kartan och har skapats genom att invånarna börjat slå sig ned och bygga sina hus på den platsen eftersom de inte haft någon annan stans att bo. Byn är mycket fattig och många som tidigare arbetat inom industri eller jordbruk har drabbats hårt av den ekonomiska krisen.

Många bor i mycket små hus eller enkla skjul under svåra förhållanden och en stor del av byns invånare är analfabeter. Barnen har dålig möjlighet att gå i skolan och tvingas nöja sig med en mycket bristfällig undervisning när det finns tid över. De flesta som tigger på gatorna i Linköping kommer från byn.

Projektets syfte

Syftet med projektet är främst att stimulera barnen till att skriva, läsa och hämta information, och att ge dem en länk till världen utanför byn. Det större syftet är att skapa bättre förutsättningar för dem i livet vad gäller grundläggande utbildning både i skolan och vidare i livet.

Utdelning av datorer

Senaste nytt 14 december 2016

Nästan 50 datorer har nu samlats in eller köpts begagnade, gjorts i ordning och delats ut i byn tillsammans med julgåvor till alla barn. Vi tackar Lloyd tours för deras generösa hjälp att transportera datorerna, er som skänkt pengar eller datorer och de volontärer som arbetat hårt med att samla in och fixa i ordning datorerna!

Barn från Păuleasca

Lämna ett svar