Datorprojekt för barnen i Păuleasca

I ett samarbete med teaterensemblen som spelade pjäsen Bröllopsresan på Östgötateatern genomför HEM ett projekt till förmån för barnen i byn Păuleasca i Rumänien.

Byn finns inte officiellt på kartan och grundlades av de fattiga byinvånarna. Barnen har liten möjlighet att gå i skolan och tvingas nöja sig med en mycket bristfällig undervisning när det finns tid över.

Vårt mål är att alla barn i byn mellan 9-14 år gamla ska få en egen dator. I dagsläget inkluderar det ca 50 barn.

Genom tillgång till en dator stimuleras barnen på ett lekfullt och självmotiverat sätt till att läsa, skriva och hämta information och de får dessutom en länk till världen utanför byn. Detta ökar barnens förutsättningar att lyckas ta till sig kunskap för sin grundläggande utbildning och sedan vidare i livet.

Pjäsen bröllopsresan

Bröllopsresan

Pjäsen Bröllopsresan baserades på intervjuer, både med människor som tigger i Sverige och folk som har kommit i kontakt med dem. Många som hjälpte till med att genomföra intervjuerna var från Păuleasca, och ensemblen reste även tillsammans till Păuleasca för en studieresa.

Efter varje föreställning samlade ensemblen in pengar från publiken, och efter att ensemblen träffat HEM beslutade de sig för att genomföra ett projekt tillsammans för barnen i Păuleasca.

Păuleasca

Byn Păuleasca finns inte officiellt på kartan och har skapats genom att invånarna börjat slå sig ned och bygga sina hus på den platsen eftersom de inte haft någon annan stans att bo. Byn är mycket fattig och många som tidigare arbetat inom industri eller jordbruk har drabbats hårt av den ekonomiska krisen.

Många bor i mycket små hus eller enkla skjul under mycket svåra förhållanden och en stor del av byns invånare är analfabeter. Barnen har ingen möjlighet att gå i skolan och tvingas nöja sig med en mycket bristfällig undervisning när det finns tid över. De flesta som tigger på gatorna i Linköping kommer från byn.

Projektets syfte

Syftet med projektet är främst att stimulera barnen till att skriva, läsa och hämta information, och att ge dem en länk till världen utanför byn. Det större syftet är att skapa bättre förutsättningar för dem i livet vad gäller grundläggande utbildning både i skolan och vidare i livet.

Utdelning av datorer

Senaste nytt 14 december 2016

Nästan 50 datorer har nu samlats in eller köpts begagnade, gjorts i ordning och delats ut i byn tillsammans med julgåvor till alla barn. Vi tackar Lloyd tours för deras generösa hjälp att transportera datorerna, er som skänkt pengar eller datorer och de volontärer som arbetat hårt med att samla in och fixa i ordning datorerna!

Fortsatt insamling!

Har du en laptop över hemma eller vet ett företag som kan tänka sig att skänka datorer? Vi tar gärna emot fler datorer för utdelning till de barn i Păuleasca som ännu inte kunnat få någon eller till andra byar i närheten om vi får in riktigt många. Maila till datorprojekt@foreningenhem.se!

Vi tar självklart också gärna emot ekonomiska bidrag för projektet, dessa kommer gå till transportkostnader och utökad support så att barnen kan använda datorerna så bra som möjligt.
Sätt in ditt bidrag till bankgiro 584-1010 eller swish 123 588 50 74 och märk med “Pauleasca”.

Barn från Păuleasca

Leave a Reply

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074
Copyright © 2020 Föreningen HEM