Vi ser allvarligt på hur Citypolisen behandlar romer som tigger på gatan. Därför har vi gjort en JO anmälan så att ombudsmannen ska kunna granska polisens agerande.

I Polisens kampanj “En trottoar tillgänglig för alla”, under förevändningen att förbättra framkomligheten i staden, så har polisen förbjudit tiggare från att sitta ner och tigga. Vid flera tillfällen har polisen frihetsberövat personer som suttit ned och skjutsat iväg dem. Polisen har också delat ut informationslappar. Då många är analfabeter så har detta lett till stor oro och förvirring bland de som tigger.

Polisens agerande ger upphov till en farlig urholkning av skyddet för samhällets mest utsatta människor, staden ska vara tillgänglig för alla. Vi har därför gjort en lapp som EU-medborgare som tigger kan lämna tillbaka till polisen när de blir bortkörda.

Här finns lappen att ladda ner för egen utskrift, men var gärna nogrann med att försöka förklara vad det handlar om ifall du ger den till någon, eftersom den annars kan orsaka ytterligare förvirring och oro.

Infolapp till poliser