På mänskliga rättigheters dag, den 10 december, lanserade CIVIL RIGHTS DEFENDERS en rapport om Sveriges skyldigheter gentemot utsatta EU-migranter baserad på svensk rätt, EU-rätt och internationella människorättsnormer. Rätten att inte utsättas för hatbrott och godtyckliga avhysningar, rätten till socialt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, samt rätten till hälso- och sjukvård och utbildning tas upp i rapporten.

Rapporten kan förhoppningsvis blir ett viktigt verktyg som motvikt mot de röster som menar att Sverige kan undandra sig ansvar för vissa diskriminerade grupper som befinner sig i landet eller att det skulle kosta för mycket att behandla en mycket utsatt grupp individer som människor. Faktum är att Sverige redan skrivit under på FNs överenskommelser som tydliggör att vi har vissa skyldigheter mot alla som befinner sig inom landets gränser, skyldigheter som man till varje pris försöker undvika att uppfylla.

Mer information om rapporten och möjlighet att ladda ner själva rapporten på Civil Rights Defenders hemsida.