Tisdag 26 april 2016 på Romska museet, Muzeul Culturii Romilor, i Bukarest, blir det boksläpp, biblioteksinvigning och utställning i närvaro av Soraya Post, svensk/romsk EU-parlamentariker.

Askungen i Rinkeby heter en alldeles nyutkommen bok skriven av 15 romska barn i Rinkeby i samarbete med Gunilla Lundgren (ord) och Amanda Eriksson (bild). Boken finns på svenska och i romsk översättning av Fred Taikon. (Bokförlaget Tranan och ERG förlag 2016). ”Askungen” är en saga som många barn känner till. I denna nya version är hon en modern romsk tjej som med humor och styrka tar kommandot över sin framtid.

Den 26 april kommer boken släppas på det romska museet i Bukarest tillsammans med Arina Stoenescus rumänska översättning av Sofia Z 4515 (Lundgren/Taikon/Eriksson) (pionier press). Samtidigt som böckerna släpps kommer vi inviga ett bibliotek för romska barn. Pengar till det biblioteket kommer från en insamling i Sverige och från bokförsäljning av romska böcker i Sverige. Behållningen från senaste boken Askungen i Rinkeby kommer gå till uppbyggandet av detta bibliotek.

Arina Stoenescu, Fred Taikon och Gunilla Lundgren samarbetar med romska aktivister och romska organisationer i både Sverige och Rumänien för att genomföra detta på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Vi ser öppnandet av Barnens romska bibliotek i Bukarest som ett viktigt samarbete mellan barn, romer och kulturarbetare i Rumänien och Sverige.

Gunilla Lundgren, författare och hedersledamot i Svenska Barnboksakademin, Fred Taikon, översättare och utgivare av den romska kulturtidskriften É Romani Glinda och Arina Stoenescu, översättare, grafiker och förläggare.

HEM är inte själva inblandade i detta projekt men samarbetar med Gunilla Lundgren i bland annat försäljningen av Sofia Z och vill gärna sprida informationen om detta fantastiska projekt. Vill du bidra till biblioteket i Bukarest kan du sätta in ett bidrag på bankgiro 584-1010 eller swish 1235885074 och märka med ”bibliotek” så förmedlar vi pengarna vidare till projektet.

På bilden syns de unga författarna på boksläppet i Rinkeby. Fotograf Adam Szoppe.