Den 16 november 2018 klockan är 6 på morgonen. Temperaturen har börjat sjunka och snart är det minusgrader. Polisen är i färd med att riva ännu en bosättning i Högdalen. De boende ser på hur deras skjul rivs, ingen vet var det ska ta vägen i natt eller vad som händer med de ägodelar man inte orkar bära. Den enda informationen man får är ”go, go” eftersom polisen inte ens brytt sig om att ringa en telefontolk.

Samtidigt i Frankrike har det årliga förbudet mot avhysningar trätt i kraft sedan ungefär två veckor. Från 1:a november till 1:a april varje år råder förbud mot avhysningar, detta eftersom avhysningar vintertid anses livsfarliga. I Stockholm gör vi tvärtom, avhysningarna intensifieras så fort temperaturen sjunker. Vad är problemet, de äger ju ändå inte marken de bor på, då borde man väl kunna köra bort dem?

Det är lätt att se avhysningar endast som en fråga om äganderätt. Men avhysningar av romer är inte endast en fråga om äganderätt, det är en fråga om mänskliga rättigheter. Romer som bor i informella bosättningarna hamnar inte där av en slump eller på grund av bristande respekt för äganderätten. Anledningen är att den romska minoriteten konsekvent nekats tillgång till bostad, utbildning och arbetsmarknad. Systematisk avhysning av romer sker över hela Europa, till priset av ökad utsatthet och mänskligt lidande. Bosättningarna är ett symtom på grundproblemet, gruppens sociala utanförskap.

Sverige har skrivit under både FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Europarådets sociala stadga. Konventionerna är juridiskt bindande instrument som skyddar mänskliga rättigheter. Kommittéerna som övervakar konventionerna har gång på gång uttalat att vinteravhysningar är oförenligt med konventionerna, men vi svarar ”äganderätten då?”. Det finns ett sätt att förhindra lidande och samtidigt värna markägares rätt. Det är satsningar på lagliga alternativ.

Men fram tills att någon vågar satsa på lagliga alternativ är vi i Förenigen HEM tvungna att försöka lindra lite av det lidande som avhysningar vintertid innebär. För att göra det behöver vi din hjälp! 

Känner du till bostäder/rum/campingplatser/privat mark där folk kan bo, hör av dig via facebook eller info@foreningenhem.se.  Har du filtar, täcken, madrasser liggunderlag så tar vi gärna emot det, samma kontaktvägar gäller då. Har du möjlighet att bidra ekonomiskt hittar du swishnummer och bankgiro nedan.