Efter att räkenskapsåret 2019 avslutats vill vi gärna berätta lite om vad de gåvor ni lämnat har använts till. Pengarna vi får in kommer dels från medlemsavgifter men den allra största delen kommer från gåvor från privatpersoner och i viss mån från företag. Vi har även en verksamhet där vi håller föreläsningar och får ersättning för det som går till föreningens verksamhet men under detta året har det inte varit någon stor intäktskälla.

Kostnaderna har i exakta siffror varit enligt tabellen nedan, diagrammet ovan visar samma siffror men endast fördelningen sinsemellan.

Svenskafika5763.76
Sjuk- och hälsovård12926.85
Mat6433.49
Kläder1073.73
Lägerkostnader21805.05
Styrelsemöten1614.15
Solidaritet14833.44
Förrådet22419.00
Bussresor5501.00
Övriga kostnader4384.00
Administration8626.13
Telefon500.00
Totala kostnader105880.60

Några kommentarer till siffrorna ovan är att vi numera sagt upp förrådet som kostat mycket och ser fram emot att spara de pengarna och kunna använda dem till annat. Förrådet har använts till att lagra skänkta förnödenheter som kläder, madrasser osv. Vi har numera fått låna ett mindre förråd gratis så vi har sämre möjligheter att ta emot prylar utan kommer istället försöka lösa det genom att bara samla in det som efterfrågas för tillfället och se till att det förmedlas direkt dit det behövs.

Solidaritet är en hopslagning av sju poster som varje enskild är liten men som tillsammans utgör en betydande del av HEMs verksamhet. 
Arbetsförberedelser: Skyltar ”Jag säljer, jag tigger inte”, möte inför Arbetsförmedlingen.
Svenskafrämjande: Litteratur, glasögon och sådant som är direkt förknippat med svenskundervisningen. 
Administrationsstöd: Kontorsmaterial som används i direkt hjälparbete (inte föreningsadministration) .
ID-handlingar.
Informationskostnader för att berätta om föreningen vid marknader.
Nätverkande: Nätverksmöten. 
Medmänsklighet: Den lilla guldkanten, t.ex. godis eller en teddybjörn till ett barn på sjukhus.