motargument

Ett inlägg i en debatt som inte borde pågå

Det har tagit oss i HEM några dagar att smälta Stefan Löfvéns uttalande om tiggeriförbud i helgen och vi tvingas inse att regeringen behöver en påminnelse om Sveriges människorättsansvar. Att kriminalisera fattigdom har aldrig varit en framkomlig väg och precis som lösdriverilagar och bettleriförbud så borde den här retoriken höra hemma på historiens soptipp, inte i den aktuella debatten. Vi vill här samla några olika argument varför både ett tiggeriförbud och ett licenssystem för tiggeri är katastrofala idéer, för de individer…

Read More

Nolltolerans mot bosättningar

Martin Valfridsson gick i Lördagsintervjun i P1 ut med budskapet att vi bör ha nolltolerans mot illegala bosättningar. Detta motiverar han med att lag ska gälla alla och tillämpas lika i liknande situationer. Det Martin syftar på är begreppet rättssäkerhet, men begreppen innefattar även andra principer som att rätten ska vara förutsebar, att makten ska utövas med stöd i lag och att man ska ha en rätt till domstolsprövning. Vi i föreningen HEM har bevittnat ett antal avhysningar av läger…

Read More

Föreningens debattinlägg i Aftonbladet

Som svar på Tomas Tobés (M) och Beatrice Asks (M) debattinlägg i DN den 30 april där de föreslår en kriminalisering av ”organiserat tiggeri” har föreningen HEM tillsammans med Nätverket för romska EU-migranter nu formulerat ett svar som idag publicerats i Aftonbladet. Läs svaret genom att följa länken: Tiggarna behöver hjälp – inte förbud | Politik | Debattämnen | Debatt | Aftonbladet

Read More