inkludering

HEM rapporterar från konferens om utsatta EU-medborgare

I förra veckan besökte flera av oss från HEM en konferens i Göteborg där organisationer från hela Sverige samlades för att diskutera frågor kring utsatta EU-medborgare. Med på plats fanns även tjänstemän och politiker från kommuner i Sverige, experter från rumänska organisationer samt romska representanter. Mänskliga rättigheter, vatten och sanitet Positivt var fokuset på inkludering, integration och mänskliga rättigheter som återkom under konferensen. En aktuell diskussion var rätten till vatten och sanitet som kom upp apropå politiska utspel där förorenade…

Read More

Klargörande om HEMs syn på avhysningarna i Malmö

Ett litet klargörande i debatten kring avhysningarna i Malmö. Föreningen HEM motsätter sig inte privat äganderätt eller att polisen skall kunna hjälpa till att hävda den rätten. Det stora problemet vi ser är att en avhysning utan några långsiktiga alternativa lösningar inte är en lösning vare sig för Malmö stad eller för de boende i lägret. Att hävda att avhysningen görs för de boendes skull på grund av de sanitära olägenheter och brandrisk som finns i lägret är ett ihåligt…

Read More