avhysningar

Ett tältläger av presenningar med is på marken

Avhysningar en jultradition i Stockholm

Julmys i mellandagarna, termometern visar på -2 i söderförorterna. Av de personer vi har kontakt med är det många som saknar någonstans att sova för natten. Många har blivit kvar över jul för att de inte haft pengar till biljett hem och många har förlorat sina hem i avhysningar som sköttes av en parkfirma innan vintern började. Flera som normalt sover på härbärget har sina ”två nätter ute” nu mitt i jultider. En av våra vänner utanför en affär säger…

Read More

Amnesty riktar krav mot svenska myndigheter

Vi i HEM har med spänning följt och bidragit till Amnestys arbete med att samla in och sammanställa information om hur ”utsatta EU-medborgare” behandlas i Sverige. De har hittat en rad punkter där svenska myndigheter bryter mot mänskliga rättigheter. Just nu pågår därför en kampanj bland annat för att få polisen i Stockholm att inte bryta mot lagen när det gäller behandlingen av utsatta som ber om hjälp på Stockholms gator. De presenterar också ett antal krav till regering, kommuner…

Read More

Vinteravhysningar innebär livsfara

Den 16 november 2018 klockan är 6 på morgonen. Temperaturen har börjat sjunka och snart är det minusgrader. Polisen är i färd med att riva ännu en bosättning i Högdalen. De boende ser på hur deras skjul rivs, ingen vet var det ska ta vägen i natt eller vad som händer med de ägodelar man inte orkar bära. Den enda informationen man får är ”go, go” eftersom polisen inte ens brytt sig om att ringa en telefontolk. Samtidigt i Frankrike…

Read More

Nolltolerans mot bosättningar

Martin Valfridsson gick i Lördagsintervjun i P1 ut med budskapet att vi bör ha nolltolerans mot illegala bosättningar. Detta motiverar han med att lag ska gälla alla och tillämpas lika i liknande situationer. Det Martin syftar på är begreppet rättssäkerhet, men begreppen innefattar även andra principer som att rätten ska vara förutsebar, att makten ska utövas med stöd i lag och att man ska ha en rätt till domstolsprövning. Vi i föreningen HEM har bevittnat ett antal avhysningar av läger…

Read More

Klargörande om HEMs syn på avhysningarna i Malmö

Ett litet klargörande i debatten kring avhysningarna i Malmö. Föreningen HEM motsätter sig inte privat äganderätt eller att polisen skall kunna hjälpa till att hävda den rätten. Det stora problemet vi ser är att en avhysning utan några långsiktiga alternativa lösningar inte är en lösning vare sig för Malmö stad eller för de boende i lägret. Att hävda att avhysningen görs för de boendes skull på grund av de sanitära olägenheter och brandrisk som finns i lägret är ett ihåligt…

Read More

Avhysningarna ett brott mot mänskliga rättigheter?

Idag sker ännu en av avhysning av EU-migranter. Enligt Europakonventionens stadga om de mänskliga rättigheterna och EU-domstolens mål svenska staten vs Rousk är rätten till att ha ett hem skyddad. En avhysning får endast ske om den drabbade personen fått tillräckligt säkra möjligheter att invända mot avhysning, det ska vara säkra och i praktiken möjliga vägar att använda sig av. Vid de avhysningar som görs idag ansöker ofta fastighetsägaren om särskild handräckning för att förflytta oönskade personer från sin fastighet.…

Read More