Regeringens strategi för romsk inkludering

Regeringens strategi för romsk inkludering handlar inte bara om romer, utan även om judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar – tillsammans de fem nationella minoriteterna.

Utgångspunkten är ickediskriminering och lika möjligheter i livet. Projektet pågår i 20 år från februari 2012 till 2032.

Länk till faktablad på regeringen.se

Strategin omfattar mål inom ett brett urval av områden och här handlar det om hälsa, social omsorg och trygghet och om bostad. De andra viktiga områden som berörs är utbildning, arbete, kultur och språk samt civilsamhällets organisering. 

Det som kallas för brobyggarverksamhet ska verka för inkludering i samhället och föra romer och det offentliga närmare varandra. Arbetsförmedlingen har anställt brobyggare för informationsspridning om vad myndigheter kan göra och Skolverket och Socialstyrelsen ska ta fram en utbildning för brobyggare mellan romer och offentlig verksamhet. 

Diskriminering på bostadsmarknaden ska motverkas genom Boverkets strategi i form av ett nätverk av romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.  

(Bild från SO-rummet)


Vi i Föreningen HEM vill bidra till att göra världen bättre genom att göra det vi kan för romsk inkludering. Med ditt bidrag kan vi göra mer.  

Bankgiro: 584-1010 | Swish: 123 588 50 74