Porajmos

Känner du till ordet? Det är den romska förintelsen. 

Hundratusentals romer mördades av Nazityskland och dess allierade. Förföljelse och diskriminering av romer förekom långt innan nazisternas maktövertagande. Och vi kan konstatera att romer alltjämt kämpar mot rasism och främlingsfientlighet. Mycket av romernas öden saknas i våra medvetanden och våra historieböcker. 

Så låt oss bekämpa glömska med påminnelse. Okunskap med vetskap. Rädsla med tolerans. 

Lyssna på Agnes Lakatos program på Sveriges Radio: 

https://sverigesradio.se/avsnitt/den-romska-forintelsen-bara-en-rad-i-historiebockerna

Läs mer här: 

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen

(Bilden kommer från Arkiven vid Dachaus minnesplats och visar Romer från Österrike i Dachaus koncentrationsläger.)