Ibland verkar det hopplöst när det politiska läget blir sämre och du hör om nya katastrofer och problem dagligen. Ofta hörs dåliga nyheter mer än de goda. Vi vill berätta om en av de byar i Rumänien vi har kontakt och samarbete med. Från början hade romerna i byn det mycket svårt. Föräldrar med skulder eller som inte hade officiella kontrakt på sina hus förvägrades barnbidrag. Barn som fötts utomlands registrerades inte och blev utan både bidrag och övriga medborgerliga rättigheter. Det fanns ingen skolbuss, ingen skolmat och föräldrarna hade stora utgifter för skoluniformer och obligatoriskt skolmaterial för att barnen skulle få lov att gå i skolan. Halva byn hade el från ett bolag där en anställd kille samlat in pengar för el kontant och sedan försvunnit med pengarna för sex månader som byborna var tvungna att betala om igen för att inte bli av med elen. Andra halvan av byn saknade helt el. Vatten har bara funnits i kranar på enstaka ställen, inte in till husen. Inget internet har funnits.

Men flera av byborna började åka till Sverige för att kunna försörja sig och öka sina inkomster. Här lärde de känna svenskar och lärde sig om rättigheter, lagar och regler. De fick självförtroende att ställa krav. En mamma som flyttat fram och tillbaka under många år har envist kämpat både för sin egen familj och för att hjälpa de andra i byn. Hon har tagit med de andra mammorna som inte får barnbidrag till borgmästaren och sagt “Titta, den här mamman har barn – hon har rätt till barnbidrag, men hon får inget för ni säger hon måste ha hus. Ni vet att hon bor här i byn hos sin mans mamma i ett rum även om mamman inte har kontrakt. Hon har rätt till barnbidrag.” Genom envishet och mod har hon lyckats hjälpa mammorna att få barnbidraget de har rätt till. Byn har nu tillsatt två personer vars syfte är att hjälpa romerna. Det är framgångsrikt, de hjälper med hjärtat. Samtliga i byn har nu fått el och internet och vatten i kran vid huset. Det finns gratis skolbuss. Barnen i lågstadiet får nu smörgåslunch i skolan en dag i veckan. De som har skulder har fått hjälp med avbetalningsplaner. Det pågår arbete med att få fram officiella papper till de hus som byggts utan formellt tillstånd, vilket gäller de flesta hus i byn. Barnen får gå i skolan utan uniform och HEM har hjälpt till med bland annat pennor, papper, tandborstar och tandkräm, saker byborna har efterfrågat själva. I byn pågår numera ett långsiktigt arbete som går framåt. Främst tack vare kloka kvinnor som kom till Sverige och tiggde, lärde sig saker här och tog med sina kunskaper hem och förändrade saker praktiskt i sin egen by.