I förra veckan besökte flera av oss från HEM en konferens i Göteborg där organisationer från hela Sverige samlades för att diskutera frågor kring utsatta EU-medborgare. Med på plats fanns även tjänstemän och politiker från kommuner i Sverige, experter från rumänska organisationer samt romska representanter.

Geta Iorgu från Stockholm presenterade sitt arbete med föreningen REMIS (Romska EU-migranter i Sverige)

Geta Iorgu från Stockholm presenterade sitt arbete med föreningen REMIS (Romska EU-migranter i Sverige)

Mänskliga rättigheter, vatten och sanitet

Positivt var fokuset på inkludering, integration och mänskliga rättigheter som återkom under konferensen. En aktuell diskussion var rätten till vatten och sanitet som kom upp apropå politiska utspel där förorenade lekplatser använts som ett argument för tiggeriförbud. Ur ett människorättsperspektiv är det istället samhället, och i Sverige specifikt kommunerna, som är skyldig att tillhandahålla en rimlig nivå av tillgång till vatten och sanitet för alla som vistas i landet. Johanna Westeson från Amnesty International påpekade att det är sällsynt att en grupp så regelmässigt nekas sina mänskliga rättigheter så som romer i Sverige. Inte ens på pappret tas ett grundläggande ansvar för att leva upp till en anständig nivå. Representanter från de mer generösa kommunerna i Sverige där t.ex. toaletter och tak över huvudet tillhandahålls vittnade om att detta inte lett till en ökad tillströmning vilket verkar vara ett vanligt motargument till varför kommuner inte vidtar dessa enkla lösningar för att åstadkomma en grundläggande värdighet för alla människor. Något som dessutom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore betydligt billigare än ekonomiska kostnader för städning och avhysning för att inte tala om de kostnader i mänskligt lidande som blir följden av en restriktiv hållning. Ett mer direkt citat från konferensen var ”Alla Europas fattiga kommer inte komma för att bajsa i våra bajamajjor.”

Avhysningar diskuterades med ett historiskt svenskt perspektiv. Både Hans Caldaras (längst till vänster) och Gina Ionescu (tredje från vänster) har egna erfarenheter av att bli avhysta. Övriga på bild (från vänster) är Sven Hovmöller från föreningen HEM och Aaron Israelson.

Avhysningar diskuterades med ett historiskt svenskt perspektiv. Både Hans Caldaras (längst till vänster) och Gina Ionescu (tredje från vänster) har egna erfarenheter av att bli avhysta. Övriga på bild (från vänster) är Sven Hovmöller från föreningen HEM och Aaron Israelson.

Problemen med tiggeriförbudsdebatten

Regeringens utspel om tiggeriförbud diskuterades eftersom många var oroliga över konsekvenserna om ett sådant förbud skulle bli verklighet. Några konsekvenser kommer vara att fler tvingas in i prostitution och kriminalitet på grund av bristen på alternativa försörjningsmöjligheter och fler kommer bli ännu mer utsatta och riskera att falla offer för människohandel eller annan organiserad brottslighet. Det är ju tyvärr inte så som många politiker och ledarskribenter verkar tro att det finns mängder med arbetstillfällen som människor tackar nej till i nuläget för att det är så mycket trevligare att sitta på våra gator och frysa.
Organisationen European Roma Rights Center driver ett fall i EU-domstol mot Schweiz där en romsk kvinna fällts för tiggeri med hjälp av ett lokalt förbud. Organisationen menar att tiggeriförbud är direkt diskriminerande mot romer genom att koppla till föreställningar om romer som kriminella.

Positiva exempel

Väldigt kul var att ett positivt exempel lyftes fram från Lunds kommun där ett Idéburet offentligt partnerskap avtalats mellan kommunen och en organisation. Det har gjort att ett härbärge kunnat startas där människor får möjlighet att bo en längre period i sträck. Något som i sin tur gjort det varit möjligt att arbeta med att ordna arbeten och några av de som bott på härbärget har sedan kunnat skaffa egna boenden och betala hyra. En sådan utveckling är tyvärr näst intill omöjlig så länge människor bor i tält eller på gatan och tvingas flytta runt. Att i ett sånt läge kunna gå på arbetsintervjuer, utbilda sig eller planera framåt mer än en dag i taget är väldigt svårt.

Förslag för romsk inkludering i Europa

Som en del av konferensen diskuterades pågående eller förslag till initiativ på EU-nivå för att förbättra situationen för romer i hela Europa. Det pågående arbetet med en europeisk pelare för sociala rättigheter är problematisk eftersom det framlagda förslaget utelämnar 10-12 miljoner människor genom att inte inkludera de som är ekonomiskt inaktiva. Det är därför viktigt att civilsamhället utnyttjar möjligheten att lämna synpunkter på förslaget vilket kan göras fram till den sista december i år.
Flera talare poängterade vikten av ett effektivare och oberoende rapporteringssystem för att följa upp de olika ländernas arbete med romsk inkludering. Vasile Burtea, rom och professor i sociologi, la fram ett förslag på ett system för oberoende övervakning och informationsspridning kring de europeiska romernas sociala problem där en oberoende övervakare med assistent tillsätts i varje land med en stor romsk befolkning. Dessa skall enligt förlaget rapportera direkt till EU-kommissionen istället för att rapporteringen som nu går via respektive lands regering och ofta friseras betydligt innan den lämnas över.

Sammandrag från alla paneler och föredrag från konferensen kommer publiceras på konferensens hemsida.