Den här veckan anordnas Mänskliga rättighets-dagarna i Malmö och engagerar myndigheter, organisationer och privatpersoner att diskutera olika aspekter av Mänskliga Rättigheter och tillämpningen av dem. HEM kommer delta i två olika programpunkter och bidra med ett perspektiv av i vilken mån mänskliga rättigheter uppfylls eller inte uppfylls för de utsatta EU-medborgare vi har kontakt med.

  • ”Hälsa är inte för alla i den svenska modellen” arrangeras av Läkare i Världen den 17 november kl 11-12 i lokal High Live 2
  • ”Mänskliga rättigheter för utsatta EU-medborgare?” arrangeras av Leopard förlag den 17 november kl 13-13.30 på Lilla Scenen

Panelsamtal: Hälsa är inte för alla i den svenska modellen


Seminarium: Mänskliga rättigheter för utsatta EU-medborgare?