Föreningen HEM har de senaste åren tagit emot allt fler vittnesmål från personer som blivit bortkörda av polis när de sitter ner och ber förbipasserande om pengar. Trots att vi i Sverige inte har något förbud mot tiggeri, upplever vi i Föreningen HEM att polisen i Stockholm agerar som om ett sådant fanns. Tillsammans med Civil Rights Defenders har vi därför under morgonen lämnat in en JO-anmälan angående ett fall där polisen vid upprepade tillfällen avlägsnat en kvinna som suttit utanför en matbutik och bett förbipasserande om pengar. Vid samtliga tillfällen har kvinnan körts iväg med bil, ut från city, långt från den plats där hon befunnit sig.

Polisen hävdar att kvinnan förts bort med stöd av polislagen och ordningslagen. Föreningen HEM och Civil Rights Defenders menar dock att lagarna tillämpats felaktigt. Polisen i Stockholm anser att den som sitter på allmän plats och ber om pengar nyttjar allmän plats på ett sätt som kräver tillstånd enligt ordningslagen. Tolkningarna av ordningslagen är inte enhetliga inom polismyndigheten. Rättsavdelningen för Rättsenhet Väst kom 2015 kom fram till att, ”att enbart sitta på en offentlig plats kan inte anses vara ett sådant nyttjande som avses i nämnda lagrum” (dvs. 3 kap. 1 § Ordningslagen). Rättsavdelningen för Rättsenhet Öst kom fram till en liknande slutsats i ett yttrande 2018 vid revidering av Eskilstunas lokala ordningsföreskrifter. Där konstaterades att passiv penninginsamling normalt inte ska omfattas av krav på tillstånd. Föreningen HEM har försökt söka tillstånd, ansökan fick avslag då verksamheten inte omfattas av tillståndsplikt. Att rättstillämpningen varierar beroende på vilket polisdistrikt som tolkar lagen är i sig en allvarlig brist. Att stockholmspolisen med stöd av en bristfällig och repressiv tolkning av ordningslagens regler villkorar vem som får befinna sig i det offentliga rummet är extremt allvarligt.

Föreningen HEM anser att det inte är otroligt att avlägsnanden enligt polislagen och ordningslagen i dessa fall tillämpats i syfte att städa upp gatubilden från vissa oönskade grupper av människor. Det har dessvärre blivit allt vanligare att effekterna av fattigdom och social utsatthet behandlas som ordningsproblem snarare än sociala problem. Genom selektiv tillämpning av ordningsregler styr polisen godtyckligt över i vilken omfattning hemlösa får nyttja det offentliga rummet. Vi hoppas därför att JO tar upp anmälan och klargör hur ordningslagen ska tolkas.

Research till JO-anmälan har gjorts i nära samarbete med Amnesty International Sverige.

DN har skrev om anmälan den 24 oktober