Jourtelefon

Som kontaktväg för rumänsktalande i behov av hjälp för att komma i kontakt med föreningen eller få råd och hjälp har vi under ca ett år haft en jourtelefon som besvaras på rumänska. Dit ringer personer i behov av hjälp med stort och smått och kan få rådgivning eller hjälp från HEM beroende på vad ärendet gäller. Genom den information vi får in bygger vi också en kunskapsbank om hur verkligheten för gruppen som befinner sig i Stockholm ser ut och som vi sedan kan använda som underlag för mer generella åtgärder och projekt. På sistone har vi av olika anledningar haft svårt att bemanna telefonen men vi jobbar på att så snart som möjligt ha ett nytt nummer igång.

Svensktalande som behöver komma i kontakt med föreningen kan ringa 0722-80 59 43. Vi besvarar samtal i mån av tid. Skicka gärna ett sms eller mail (info@foreningenhem.se) om det inte är brådskande.

Lämna ett bidrag

Bankgiro 584-1010
Swish 1235885074
Copyright © 2020 Föreningen HEM