Ibland verkar det hopplöst när det politiska läget blir sämre och du hör om nya katastrofer och problem dagligen. Ofta hörs dåliga nyheter mer än de goda. Vi vill berätta om en av de byar i Rumänien vi har kontakt och samarbete med. Från början hade romerna i byn det mycket svårt. Föräldrar med skulder eller som inte hade officiella kontrakt på sina hus förvägrades barnbidrag. Barn som fötts utomlands registrerades inte och blev utan både bidrag och övriga medborgerliga…