Idag sker ännu en av avhysning av EU-migranter.

Enligt Europakonventionens stadga om de mänskliga rättigheterna och EU-domstolens mål svenska staten vs Rousk är rätten till att ha ett hem skyddad. En avhysning får endast ske om den drabbade personen fått tillräckligt säkra möjligheter att invända mot avhysning, det ska vara säkra och i praktiken möjliga vägar att använda sig av.
Vid de avhysningar som görs idag ansöker ofta fastighetsägaren om särskild handräckning för att förflytta oönskade personer från sin fastighet. De vanliga reglerna vid avhysning av hyresgäst innehåller många skyddsregler som reglerna om särskild handräckning fullständigt saknar.

Genom att migranterna ständigt blir avhysta från nya platser och samtidigt inte erbjuds platser att stanna på, resulterar det i att migranterna utsätts för omänskliga lidanden. Ett lidande som rättsstaten Sverige orsakar dessa människor som har laglig rätt att uppehålla sig i Sverige i egenskap av medborgare i Europeiska unionen. Tolkar svenska staten EU:s fria rörlighet som att det bara är vissa delar av EU-medborgarna som har rätt till fri rörlighet? Gäller skyddet för minoriteter (romer) bara i förhållande till den bofasta befolkningen? På vilket sätt kan staten försvara att minoritetsskyddet enbart gäller bofasta romer men inte romer från en annan EU-stat?

Historiskt sett är Sveriges förvaltning uppdelad på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå. Den kommunala nivån är skyddad av ett grundlagsskyddat självbestämmande. Det är denna struktur som gör det möjligt för kommunerna till skillnad från den bofasta befolkningen, att låta bli att erbjuda migranterna tak över huvudet och mat för dagen. Enligt FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna och tilläggsprotokollen som Svenska staten undertecknat, har alla människor medborgerliga och politiska rättigheter. Hur kommer det sig att det land Raul Wallenberg och Folke Bernadotte kommer ifrån, med ideal om humanism, inte tillgodoser människors mest basala nivå när det gäller skydd för liv och hälsa, tak över huvudet och mat för dagen?