Apropå avsnittet av Kalla fakta på TV den 12 maj som berättar om Sorin som utsatts för människohandel och tvingats tigga vill vi gärna påminna om att det är ett extremt fall och inget som är allmänt förekommande. Det är beklagligt om ryktena om utpressning används som en ursäkt att sluta ge pengar eftersom de inkomsterna i de allra flesta fall är livsviktiga och i akuta situationer den enda möjligheten till inkomster för fattiga familjer.

Vi medlemmar i föreningen HEM träffar utsatta EU-migranter dagligen. Det som har drivit dem hit är extrem fattigdom i hemlandet. Många reser familjevis eller med vänner från samma by. Inom familjen planeras och organiseras verksamheten här. De flesta hoppas finna ett jobb, åtminstone tillfälligt, men det fungerar sällan och de flesta ser ingen annan möjlighet än att en tid vädja om allmosor. Inom gruppen gör man upp om vem som ska sitta var. Det är ”organiseringen”.

Visst finns en kriminalitet i bilden, men den riktas i stället mot de besökande EU-medborgarna. Kriminella element från hemländerna har vid några tillfällen dykt upp och börjat trakassera de som tigger och försökt få kontroll över sittplatserna genom hot, våld och utpressning.

Om man misstänker något sådant specifikt fall bör man förstås polisanmäla. Föreningen HEM driver just nu runt 20 polisärenden där EU-migranter fått stöd att anmäla misshandel, hot och utpressning. Föreningen har också hjälpt två kvinnor ur människohandel och en tonårsflicka som kidnappats.

Sådana svåra brott mot redan utsatta människor måste beivras. Det är då nödvändigt att göra åtskillnad mellan offer och förövare. Det är viktigt att också se proportionerna. En överväldigande majoritet av dem som kommer hit och tigger är inte utsatta för den sortens övergrepp. Ett minst lika stort hot mot dem är hatbrotten från svenska extremister.

Frågan är vad som kan och måste göras för att stävja den brottsligheten. Människohandel, utpressning, hot och misshandel är redan i dag förbjudna. Sådana övergrepp kan beivras och stoppas med gällande lagar. Men tyvärr läggs de flesta polisärenden ner utan att utredas. Mer resurser borde läggas på att konkret bekämpa dessa brott mot EU-migranterna. De utgör en utsatt grupp och bör få samhällets stöd. Brott mot dem borde utredas på samma sätt och med samma allvar som brott mot svenska medborgare.

Här är några fler upplysande texter från organisationer som arbetar aktivt på fältet och ger sin syn i frågan om organisering och kriminalitet:

Stefanushjälpen – Det här med ligor

Dik Manusch vänner – Fattigdom är det vanligaste problemet, inte kriminella.