Vi i HEM har med spänning följt och bidragit till Amnestys arbete med att samla in och sammanställa information om hur ”utsatta EU-medborgare” behandlas i Sverige. De har hittat en rad punkter där svenska myndigheter bryter mot mänskliga rättigheter. Just nu pågår därför en kampanj bland annat för att få polisen i Stockholm att inte bryta mot lagen när det gäller behandlingen av utsatta som ber om hjälp på Stockholms gator. De presenterar också ett antal krav till regering, kommuner och landsting på förbättringar som skulle leda till att mänskliga rättigheter bättre respekterades.

Läs mer om kampanjen och ta del av en mycket välskriven rapport på Amnestys hemsida.