Vi vill tacka Bageri Chateau som skänker bröd och fika till föreningen. Brödet kommer framförallt till nytta på våra dagliga alfabetiseringskurser som riktas till romer med bristande läs- och skrivkunskaper.

Bageriets hemsida