Som vanligt blir behoven bland de vi hjälper ännu större än vanligt när det blir kallt ute. En julgåva till Föreningen HEM hjälper oss att fortsätta både att hjälpa akut och att lyfta utsattas röster för en långsiktig förändring. Några av de saker vi hjälper med just nu är akuta insatser som filtar och tält till personer som tvingas sova utomhus och svenskundervisning för att öka möjligheten till både arbete och delaktighet i samhället.

Gåvobevis för julgåva till Föreningen HEM